Az egyesület céljai

 • Elősegíti az egészséges európai Magyarország megteremtését, ahol mindenkinek egyenlő esélye van egészsége megőrzéséhez, és mindenki számára elérhetők az alkotmányban rögzített lehetőségek. Kiemelkedően fontosnak tartja az alapvető emberi jogok védelmét Magyarországon. (Társadalombiztosításhoz való jog, szociális és egészségügyi segítséghez való jog, az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog, a kínzás kegyetlen, embertelen, megalázó elbánás vagy büntetés tilalma, a diszkrimináció tilalma, az esélyegyenlőség elve, testi-lelki egészséghez való jog, szociális biztonság, családvédelem, egészséges környezethez való jog),
 • folyamatos figyelemmel kíséri a magyar lakosság egészségi állapotának alakulását és elősegíti annak javítását;
 • elősegíti az orvostudomány által elért eredmények mielőbbi hasznosítását, az egészségügyi ellátás színvonalának emelését;
 • közreműködik annak tudatosításában, hogy az egészségügy alapvetően közpénzeket használ, mindenki számára alapvető fontosságú, hogy a felhasználás hatékony legyen;
 • figyelemmel kíséri a morbiditási és a mortalitási adatok alakulását itthon és a világban. Cél az életminőség javítása. Kezdeményezi és szervezi az állampolgárok aktív részvételét az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben;
 • fontos cél, hogy a mindenkori kormányzat az egészségügyi ráfordításokat a társadalommal szembeni morális kötelezettségként és hosszú távú megtérülő beruházásként kezelje;
 • kiemelten fontosnak tartja a párbeszédet a társadalom és az egészségügyi ellátást szervezők finanszírozók között, ennek érdekében konferenciákat, továbbképzéseket, előadásokat, egészségügyi rendezvényeket szervez;
 • együttműködik a különböző tudományos egyesületekkel és szervezetekkel, ahol a betegekkel, a betegségekkel, a betegeket gyógyító szakemberekkel foglalkoznak;
 • fontosnak tartja a hazai és nemzetközi tudományos kutatási eredmények széles körű megismertetését a betegek és az orvosok körében, közreműködik az orvoslás nemzetközi tudományos eredményeinek hazai elterjesztésében és a hazai eredmények nemzetközi ismertetésében;
 • az életminőség javítása érdekében a Liga vállalja egészségnevelő programok készítését, tájékoztató és felvilágosító kampányok szervezését, megoldási javaslatok kidolgozását, nemzeti konferenciák szervezését a politikai pártok munkájának összehangolása érdekében;
 • támogatja a betegjogi szervezetek működését, tevékenységét;
 • koordinálja a tagjaiként működő csoportok és egyesületek tevékenységét.

Alapadatok

Magyar Egészségvédő Liga 2004. Egyesület

Az egyesület adatai:

Szervezet székhelye (irsz)

1144

Szervezet székhelye (település)

Budapest

Szervezet székhelye (utca, hsz)

Gvadányi u. 87.

A szervezet jellege:

Egyesület

Az alapszabály kelte:

2004. szeptember 22.

Képviselő(k)

Fekete Tibor

Típus

Társadalmi szervezet

Közhasznúsági fokozat:

Közhasznú

 

 

 

 

Állapot

Bejegyzett

Megyei nyilvántartási szám

11178 / 2004

Országos nyilvántartásbeli azonosító

20926 / 2004

Eljárt bíróság neve

Fővárosi Törvényszék

Határozat száma

9. PK. 60.915/2004/4

Jogerőre emelkedés dátuma

2004. 11. 06.