Küldetésünk

Az Alkotmány 70. paragrafusa szerint minden magyar állampolgárnak joga van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

A liga ennek a célnak az elérését kívánja elősegíteni. Természetes partnerének tartja a mindenkori kormányt, hiszen az is ezért tevékenykedik. Egyenlő közelséget kíván kialakítani a pártokkal, hogy érdemi párbeszéd alakuljon ki a ciklusokon átnyúló programok meghatározásához és megvalósításához. A liga célja az egészséges, európai Magyarország megteremtése, ahol egyenlő esélyek állnak rendelkezésre mindenkinek, ahol minden állampolgár tisztában van azzal, hogy az egészségügy közpénzekből él.

Az egyesület célja az egészségügyi ellátás színvonalának növekedése, mert ez elősegíti a magyar társadalom egészségi állapotának érzékelhető javítását. Kiemelten fontos az alapvető emberi jogok védelme Magyarországon. (TB-hez való jog, szociális és egészségügyi segítséghez való jog, az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog, az, embertelen, megalázó elbánás vagy büntetés tilalma, a diszkrimináció tilalma, az esélyegyenlőség elve, testi-lelki egészséghez való jog, szociális biztonság, családvédelem, egészséges környezethez való jog)

A liga célja az életminőség javítása, az állampolgárok részvételének biztosítása az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntéshozatalban. El kívánja érni, hogy a mindenkori kormányzat az egészségügyi ráfordításokat a társadalommal szembeni morális kötelezettségként és hosszú távú, megtérülő beruházásként értelmezze.

KÉRJÜK, ADÓJA 1%-VAL TÁMOGASSA TÖREKVÉSEINKET!

Magyar Egészségvédő Liga Egyesület 2004

Adószám: 18184493-2-42